PHẦN MỀM CÂN Ô TÔ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ

Phần mềm trạm cân nhận dạng biển số PSS SCALING

Phần mềm cân ô tô nhận diện biển số (lưu hình ảnh trên mỗi phiếu cân bao gồm: hình ảnh biển số trước, sau, hình ảnh nhìn thùng xe, hình ảnh đèn led chỉ thị cân)
Tùy biến mẫu phiếu cân và báo cáo theo các hình thức theo yêu cầu của khách hàng. Báo cáo qua mạng theo dõi trên PC, mobile

Tải tài liệu 0946.155.789

Khách hàng tin dùng

PHẦN MỀM HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

Phần mềm bãi giữ xe thông minh PSS PARKING

Quản lý ca trực của từng nhân viên giữ xe (Tạo user, bảo mật); Quản lý Khách hàng gửi xe trả trước (Tháng, Quý, Năm); Quản lý Khách hàng vãng lai, tính toán tự theo block thời gian quy định; Thống kê lượng xe có trong bãi; Thống kê lượng xe ra vào từng thời điểm (giờ, ngày, tháng); Hệ thống lưu trữ dữ liệu xe ra (Dùng truy vết); Cài đặt quản trị toàn hệ thống; Chụp mặt người nâng cao tính năng an toàn dữ liệu; Các Tính năng quản lý nâng cao khác …

Tải tài liệu 0946.155.789

Khách hàng tin dùng

PHẦN MỀM ĐẾM XE KIỂM SOÁT XE RA VÀO

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT RA VÀO KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Quản lý xe ra vào cổng cơ quan, công ty, vùng khai thác khoáng sản, đếm chuyến xe đổ vật liệu… chụp ảnh biển số và thùng xe. Báo cáo theo thời gian, biển số
Đăng ký các thông tin theo thẻ (Biển số xe, khách hàng, khối lượng chở …)
Báo cáo qua mạng internet theo dõi trên PC, mobile

Tải tài liệu 0946.155.789

Khách hàng tin dùng

LIÊN HỆ THIẾT KẾ PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU